Kulgevär Remington 700 SPS Vänster .300 Win Mag (7,62X66BR)